Diskusiju lapa

* diskusiju lapa izveidota savstarpēji korektai domu apmaiņai!

Ievietot jaunu ziņu

Māris no organizatoriem
04.10.2021 18:21

Sveiciens visiem! Paldies, ka neesat vienaldzīgi! Ja vien nepatraucēs C19, tad gada izskaņā plānojam 5 velokrosa posmus:
- 30/10, 07/11, 14/11, 21/11, 28/11. Oļegs Meļehs ir uzņēmies atrast jaunu apli, kurš būs īsāks, bet tehniskāks. Attiecīgi katrai grupai būs jāveic vairāk apļi, biežāk redzēsim dalībnieks sacensību centrā un garākās distances līderu laiks tiks samazināts līdz 50-60min, līdzīgi uz leju līderu laiki arī pārējām distancēm. Sekojiet informācijai!

Saucējs tuksnesī
26.09.2021 14:19

Vai neatrastos kāda ar velo saistīta biedrība (Gandrs, Fans, Veloprofs...), kas, sadarbībā ar Ķekavas domi, atdzīvinātu Baložu velokrosu?

MTB
29.08.2021 18:25

Vai septembrī nebūs seriāls vismaz ar 3 posmiem?

Nu traki...
11.07.2021 20:01

> 2021.gadā arī ir plānots?
2021. gadā, ja organizatoriem būs griba un rocība, līdz Ziemassvētkiem ir plānots veikt vienu ierakstu diskusijās.

JT
04.07.2021 21:48

2021.gadā arī ir plānots?

V.
16.12.2020 10:03

Gaidm verdiktu...pc 2 nedm skas jauna sezona!

Dalibnieks
14.12.2020 12:44

Vai apbalvos par 2 posmiem?

Org
10.11.2020 15:03

Mums vl ir neliela cerba par sacensbu 3. posmu decembr, viss atkargs, cik labi veiksies ar vrusa ierobeoanu ldz rkrtjs situcijas beigu datumam 6. decembr.

Dvna komentri
27.10.2020 20:24

Kds kopvrtjums pa diviem posmiem? Priecjaties ka bija iespja izbraukt pa trasi kop.

MTB
27.10.2020 16:03

Tiem nekds info nebs???

V.
27.10.2020 12:54

Tiem kuri nobrauca abus posmus ieskaitei kopvrtjum jbt

interesents
27.10.2020 12:04

J, nu skaidrs, ka sacensbu vairk nebs, bet nu kdus pris teikumus no orgiem gan gribjs sagaidt. Kopvrtjums bs/nebs?

Dvna komentri
26.10.2020 19:41

Tak nebs,

Dalbnieks
26.10.2020 09:38

Sveiki! Vai ir zinms par pdj posma norisi?

Andris
14.10.2020 11:52

Brniem gan ir rekrdlieli vidjie trumi :)


11.10.2020 11:08

Pagaidm ir pieauguo rezultti. Kas brniem bs?

22
10.10.2020 20:52

Kad bs rezultti internet?

Juris ilko
09.10.2020 22:35

Sacensbas 2020. gada 10.oktobr NOTIKS, ievrojot valst noteiktos epidemioloiskos ierobeojumus.

dalbnieks
09.10.2020 21:09

Es nek neko nepasniedzu. Vienkri jautju organizatoriem, vai sacensbas notiks.

Ja vloes runt par ciperiem, tad ieskaiti pie apmekltjiem ar brnu veckus, vecko braucju brnus un citus atbalsttjus ;)


09.10.2020 20:57

Ciparus visi mk rakstt. Zin tu to pasniedz t k rt mirs visi.

Man liekas ka kop knapi 300 dalbnieki pa vism distancm.

dalbnieks
09.10.2020 19:04

Valst rkrtgi tri papildins saslimuo skaits.

Dvna komentri
09.10.2020 18:19

To:dalbnieks. A kas valst ir

dalbnieks
09.10.2020 14:11

Vai, emot vr situciju valst, sacensbas rt notiks?

dalbnieks
08.10.2020 17:42

Ieteikums - me izvietot redzamu marjumu. Nek personga, bet ts izbaljus lentas neredz jeb ir oti slikti pamanmas me starp kokiem. Ne viens vien vairkas reizes iebrauca marjum.

Juris -> Braucjam & Kurjeram
08.10.2020 00:34

Labvakar.

Bstamais posms 350+75 metri pirms finia tiks korits. Rt izbrauku trasi un apsekou vl citas vietas. Varbt vl ur tur ko piedroinsim, bet lielajs lnijs trase atlikuajos divos posmos paliks eso konfigurcij.

Veck maz gonka LV - paldies, ds nosaukums mums piestv un pat patk. ;)

Braucjs
03.10.2020 21:45

Padomsim mazliet dzik. Bstamus elementus MTB tras atstj tikai td gadjum, ja nav iespjams trasi palaist tiem apkrt. Neviens neapstrd tehniski braucamas viltgas tacias un palcienus, bet liel bedre 75 m pirms smilu kalna ar slpm saknm uz bedres pusi nekdi nav dros MTB trases elements. Jautjums rodas ar par smilainiem nokalniiem, kur jbremz, un jau pc viena posma smilts ir izrautas tdas bedres, ka tikai 29" ts droi "izem". Pusaudiem ar 24" un 26" par tm nav braukanas prieka.
Trases konfigurcij pirms 10, pat pirms 5 gadiem nebija tdas vietas, kur jau pc pirm posma btu izrautas bremzanas bedres. Acimredzot trases veidotji toreiz kaut ko vairk ma vr.

Jnis
30.09.2020 11:26

Negribtos sti piekrist, ka jaun trase btu jlabo. Vienkri super jaunie posmi, kas atbilst velokrosa btbai. Samazints smilaino posmu skaits, fori single track , ar fori jauni mazie kalnii. Braucu Baloos jau 10+ gadus un, manuprt, ir veiksmgk trases versija. Paldies organizatoriem. Par dalbnieku skaita kritumu - tur mazk trases vaina, bet drzk orgu aizemtba ar citm lietm un laika trkums nedaudz pie marketing piestrdt.

Kurjers
23.09.2020 11:16

Piekrtu Braucjam. Darbs izdarts liels,tagad tik japielabo kdas.K trenitrase ideala,.bet gonkam...??Jau no pirmsakumiem Balou trase bij tada k vairk tautas,vairk vai mazk visiem braucama.Ka nepienak brdis,ka is projekts apstsies aiz katastrofla dalbnieku trkuma.Tas gan vrojams viss trass,,Bet veck maz gonka LV??

Andris
23.09.2020 00:03

Kur ziot par drukas kdu uzvrd? Kur to var izlabot?

Braucjs
22.09.2020 19:20

Trases veidotjiem:
Izveidot jaunu trasi ir kas pas. Par to trases veidotjiem paldies, bet jbt objektviem un jpieem, ka daus trases elementus pc pirmajm kristbm vajag palabot. Ldzu apstaigjiet trasi un apsekojiet vietas, kur jau pc viena posma ar mazu dalbnieku skaitu smilts no bremzanas ir izveidotas bedres! Ts nepatk nevienam - vai nevar tajs viets trasi palaist mazliet citdi? Tpat 350 m pirms finia ir visiem zinmais smilu kalns, vl 75 m pirms t jbrauc pa maliu dziai bedrei. Jau tagad uz s malias ir izrautas bedres un saknes. Neesmu viengais braucjs, kuram nepatk tik bstama trases vieta bez vajadzbas, jo mazliet zemk ir plat taka, pa kuru ir braukts vairk k 10 gadus!

Jnis
18.09.2020 17:42

Vai rt sacensbas notiek?

Org
15.05.2020 09:59

emot vr rkrtas situcijas pagarinjumu ldz 9. jnijam (MK paziojums https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/valdibas-strategija-nakamajam-covid-19-ierobezosanas-posmam-stingri-veselibas-drosibas), tiek atcelts ar msu sacensbu 3. posms.

Vita
14.05.2020 10:40

Cik saprotu, tad 16.maij 3.posms notiek?

Org
20.03.2020 14:38

J, ldz 14. aprlim atceltas jebkuras sacensbas, trenii un nodarbbas. Turpinm trenties individuli!


20.03.2020 06:38

Tak nekas uz dullo nav jbrauc. Posms nenotiek.

Igors
17.03.2020 21:21

jabrauc uz labu laimi tad redzs bus vai nebus maratons :D

Braucjs
17.03.2020 20:41

Nu bc, ldz pirmajiem maiem 4 dienas, Nolikums viiem vl esot proces, par to, vai mai vispr notiks, nekda paziojuma ne skuma lap ne diskusijs. Organizatori!

Janis
16.03.2020 19:01

vai sacensbas notiks ka planots?

Uldis Puzaks
13.03.2020 10:06

Cik saprotu ,ldz 14.04.20. visi sporta paskumi slgti,sakar ar COVID,ekavas NSS slgti trenii,un dalba sacensbs ldz 14.04,20.


13.03.2020 09:41

Paldies!

Org
11.03.2020 12:16

SV18 gadu precizju!


09.03.2020 15:42

Vai 2020.gada nolikum gadjum nav kda ar dzimanas gadiem SV18 grupai?

Trek
26.02.2020 16:39

Kashels
02.05.2019 19:30

Laba diena.
Man ar ir divi jautjumi:
1) vai trasi var aizbraukt izbraukt jua, piemsram, tagad? Gribas saprast vai vispr ir pa spkam nobraukt.
2) vai kkur ir atrodama trases karte.

2020?
15.02.2020 13:56

LRF nopublictaj kalendr Balou velokross nav. Vai tas nozm, ka 2020.gad velokross netiks organizts, vai tam ir kdi citi iemesli? Kad ir plnots publict plnotos posmu datumus?

Igors
23.01.2020 19:00

J vai sogad sacensbas notiks?

Uldis Puzaks
30.12.2019 08:46

K ar sacensbm 2020.gad,ir interese no Lietuvieiem.

Org
08.10.2019 15:55

Par Tautas grupu - atvainojos, mjaslap publictais nolikums tiem neatspoguo msu skotnjo domu, ka Tautas grupu kopvrtjum neapbalvojam. Balviu var saemt Baloos, iepriek piezvanot 26352704 (Lauma).


05.10.2019 20:08

esmu sargtinta par noslguma sezonu Baloos,viss grups uzvartji kpa uz pjedestla izemot tautas grupu,kura vienkri tika aizmirsta,dieml ne pirmo reizi,skumji...
sargtint

Janis
30.09.2019 19:33

tas bija pagajusogad

Dvna komentri
30.09.2019 18:47

Agnes paem brilles

novrotjs
30.09.2019 14:07

Agnese, tas ir prnais paziojums (ko gan vispr varja ar izdzst), tur tau gads nordts!

Agnese
30.09.2019 13:35

Sveiki. Grti saprast, kur datum bs piektais posms - vai tiem 7.okt? (ar sarkanu ir ds paziojums) Un ja tiem pirmdien, tad cikos bs posmi.

Org
30.09.2019 10:54

Kristap, paldies par skaistm bildm!

Kristaps
28.09.2019 20:24

Pris bildes no odienas: https://failiem.lv/u/cqgmku3f

Kashels
02.05.2019 19:30

Laba diena.
Man ir divi jautjumi:
1) vai trasi var aizbraukt izbraukt jua, piemsram, tagad? Gribas saprast vai vispr ir pa spkam nobraukt.
2) vai kkur ir atrodama trases karte.

Dvna komentri
01.05.2019 20:01

Un kas btu tur jprskata s3 grup? Kas tiei?


30.04.2019 18:13

Lgums prskatt Nr 339, S3 rezulttu otm posmam! Paldies!

Org
29.04.2019 11:17

ogad pai nefotografjam, bet, cik mants xc.lv, tad foto no 1. posma atrodami https://www.facebook.com/pg/aijafoto/photos/?tab=album&album_id=865643923788245&__tn__=-UC-R (paldies fotogrfei Aijai https://www.facebook.com/aijafoto) un no 2. posma https://photos.app.goo.gl/Lcj5vXK1wVhXWeWx5 (paldies fotogrfam Jnim Vtolam https://www.facebook.com/fotojanisvitols)

kurjers
29.04.2019 05:59

Sogad ir sagaidms foto?

Ansis
19.04.2019 23:30

Veiksmgu visiem jauno velosezonu!
Uz s nots prdodu vasaras velotrpu meitenei, izmrs Ladies 2/S. Pampers un muguras kabatia ar ventilcijas caurumiiem apak. Ieta birka ar auduma sastvu un mazganas instrukciju. Nenostiept stvokl uz galda no plecu lencm ldz ekumam 62 cm, ldz ortu apakmalai 77 cm.
Jauns, 10 eur (cena nav akmen kalta). Foto un kontakti eit:
http://www.xc.lv/f/thread.php?id=100897

Org
08.04.2019 09:47

Labrt visiem! Trasi pamazm sakopjam! Reistrcija uz vietas!

FOX
03.04.2019 22:12

kad bus registracija?

Rels braucjs
15.03.2019 17:11

Vai kds no organizatoriem ir izstaigjis trasi, redzjis ts postjumus pc mestrdnieku darbiem un novrtjis, cik cilvkstundu prastu trases sakopana? Ar brvprtgo darbu tur var nepietikt...

Divana komentari
06.03.2019 21:06

Nekad nevares izbraukt visas sacensibas.
sogad adazi viena diena ar Tomi. nu un?

Aija
04.03.2019 10:01

Priek mazajiem brniem varbt kalendrs ir labi salikts, bet lielajiem:
1. posms vien dien ar RRS atklanas sacensbm.
2. posms dienu pirms SEBa. Pusaudiem distance ap 25km, iepriekj dien braukt Balous nav prtgi
3. posms dienu pirms VIVUSa Alksn.
4. posms pirms RRS noslguma
5. posms braucams.
Maniem jaunieiem diez kas nesank.

Dvna komentri
26.02.2019 06:15

Datumi ir labi salikti. Cerams ka nemainsies

Lauric
21.02.2019 12:50

No mana skata punkta Balou velokross salikts tiei pirms nozmgkm citm sacensbm,kas noteikti neuzlabos apmekltbu.l,bet pie da plnojuma dieml nepiedalos.

Org
04.02.2019 08:48

Sveiciens visiem 2019. gad! Provizoriskie msu gada sacensbu datumi ir:
1. posms, 20. aprlis
2. posms, 27. aprlis
3. posms, 18. maijs
4. posms, 28. septembris
5. posms, 5. oktobris

dizpark
21.01.2019 12:35

Kad bs zinmi datumi 2019. gada sezonai?
paldies

kasis
08.10.2018 23:44

Paldies visiem organiztjiem par paskumu! Tiem labs! :)

Jana
07.10.2018 22:31

Paldies par organizciju. Fori, sirsngi k jau vienmr.

Zatis
21.09.2018 16:49

Vispr jau nolikumu ir prkpis!
...
4.4. Dalbnieki start atbilstoajs vecuma un dzimuma (S - sievieu, V - vrieu) grups.
Katr posm atauts startt tikai vien grup. Dalbnieku grupas:
- SV 3 - 2015. gad dzimuie un jaunki
- SV 5 2014., 2013. gad dzimuie
- SV 7 - 2012., 2011. gad dzimuie
- SV 9 - 2010., 2009. gad dzimuie
2
- SV 10 tikai 2008. gad dzimuie
- SV 12 - 2007. un 2006. gad dzimuie
- SV 14 - 2005. un 2004. gad dzimuie
- SV 16 - 2003. un 2002. gad dzimuie
- SV 18 - 2001. un 2000. gad dzimuie
- SV 21 - 1999. 1984. gad dzimuie
- SV 35 - 1983. 1969. gad dzimuie
- SV 50 - 1968. 1959. gad dzimuie
- SV 60 - 1958. 1949. gad dzimuie
- SV 70 - 1948. 1939. gad dzimuie
- SV 80 - 1938. gad dzimuie un vecki
- SV Elite 1999. gad dzimuie un vecki;
- Tauta 2007. gad vai agrk dzimuie, neatkargi no dzimuma (nav
sacensba, netiek apbalvota kopvrtjum, bet piedals loterijas balvu izloz).

Hmm
20.09.2018 23:48

Jni, vai labk nevajadztu ctgk patrent savu zati, lai pck nav jsatraucas, ka jaunks puika viu vinnjis? Turklt nolikumu ar nav prkpis (tur atauts startt tikai vien grup, ko mintais puika ar ir darjis). Par vietm jcns puiiem tras, nevis veckiem aiz ts malm.

Jnis
17.09.2018 18:57

Labdien! Izlabojiet ldzu V12 grupas rezulttus (gan posm, gan kopvrtjum), tur atkal iemaldjies sportists no V10 grupas.
Paldies!

Morze
17.09.2018 10:01

Labrt visiem! Atvainojos par kavanos ar rezulttiem - publicju! Uzkopju ar pareizos 2. posma rezulttus, pusldz visam vajadztu bt krtb. Atliek vl bildes sairot! Paldies par pacietbu!

Tarns
16.09.2018 21:39

Lab restorn vienmr drusku jpagaida...:))

Mees
16.09.2018 08:36

oti gaidam 15.09.2018 rezulttus :)

.
15.09.2018 14:59

2.posma rezultti prass pc laboanas, tikai pdf pa apiem ir ok, kur brnu rezultti nav. Prjais - ne tie cilvki, ne tie kilometru.

Mris
09.09.2018 14:52

ja Vai tautas grupai ir apbalvoana?


05.09.2018 18:52

Velo 2.posma rezulttos ir citu sacensbu rezultti.

Janis
05.09.2018 12:50

Vai sogad Tiatas grupai arri bus kopvrtjuma apbalvoana?

Jana
19.05.2018 23:28

Elites dmas brauca 28km, bet rezulttos 21.

Morze
18.05.2018 16:48

Ansi, labdien! Drkst startt Tautas grup pirmaj start. Viengi is posms netiks pieskaitts jsu pamatgrupai V35.

Ansis
17.05.2018 16:20

Svtdien notiek Rgas maratons, liels un drgs paskums, kur gribtos noskriet pc iespjas labk. Tpc sestdien es Balou velokros sti nevaru atauties braukt 4 apus sporta rem (V45, 1:26 ilga slodze). Vai nekas man neliedz nobraukt vienu apli Tautas grup?

Artis
29.04.2018 13:03

es biju braucis tautas braucienu bet mani ieskaitija pie sv16 un iedeva 0 punktus

Juris -> Jnim
28.04.2018 20:45

J, paldies, ka pamanjt. Tiks salabots. Dieml, aj situcij bs a.k. - rpus krtas. 2008. gad dzimuais drkst startt tikai V10.

Jnis
28.04.2018 20:07

Labdien! Izlabojiet ldzu V12 grupas rezulttus, tur iemaldjies sportists no V10 grupas - 14* T***** 2008 B******.
Paldies!


18.04.2018 10:37

Labdien! Izlabojiet ldzu vrdiu Nr 122 , S3 grupia. Vards ir Elna. Jums rakstts Elna. Paldies!!!

Dalbnieks
17.04.2018 11:40

Tras manju fotogrfu. Vai bildes bs kaut kur redzamas?

Morze
16.04.2018 18:00

Paldies par vrbu - rezultti precizti (tie, kam oreiz neizdevs pieveikt savu distanci, prliku uz tautas grupu ar 1 apli)

V,
16.04.2018 17:38

Iepriek raksttais bija par lielo velokrosa apli.

V.
16.04.2018 17:33

Sarakst visi rezultti ar vidjo virs 23 km/h ir kdas. Ldzu, precizjiet uzvartjus!

Morze
16.04.2018 14:30

Atvainojos par kavanos - rezultti publicti. Ja kas precizjams, dodiet ziu! Uz tikanos 28. aprl!

Juris
16.04.2018 11:52

Veiksmgu pagarinto darba nedu vlot, atvainojamies par 1.posma rezulttu aizkavanos. odien, vl pcpusdien rezultti tiks publicti, sada [REZULTTI].

Kaspars
15.04.2018 07:46

Kur var redzt rezulttus 2018

Morze
13.04.2018 12:11

Par LRF amatieru ranga punktiem - visi sacensbu rezultti (izemot Tautas distanci) tiks salikti kop un sarindoti skot no garkajm distancm uz leju un viendas distances ietvaros sakrtoti pc laika. Ttad lielka iespja tikt pie TOP punktiem bs Elites distances veicjiem (vietu pieirana tikai starp amatieru licences turtjiem). Pc s shmas mazks ieguvums bs V50 grupas veterniem, kam jveic 3 api, bet krtot pc vidjiem laikiem ar sti nevar. Sievietm konkurence tikai sav starp.

JT
12.04.2018 23:53

Tiem cepuri nost talciniekiem, lieliski viss braucams, milzu darbs

Morze
12.04.2018 18:18

Lauric, talka bija brvprtgs paskums katram pc iespjm un paldies visiem, kas ierads! Uz tikanos jau sestdien!!!

Lauric
12.04.2018 10:11

Publiks "fui" persongi no manis visiem pastvgajiem trases lietotjiem, braucjiem un citiem braukt tkotjiem par neieraanos uz talku. ;) Nek personga!

Juris
05.04.2018 14:56

Labdien. Talku organizjam o svtdien (8.aprlis). Pulcans plkst. 10:00 pie autobasa pieturas [Mea iela]. Info uzziai 20212125.

Kurjers
04.04.2018 11:28

tauta gaida zias par trasi no organizatoriem!!

Lauric
28.03.2018 09:30

iet,ka bez oti nopietnas talkas visiem apvienojoties trase ogad nebs.

Ansis
27.03.2018 09:53

6. oktobr Balou posms, k palaik izskats, sakrt ar Jrmalas MTB maratonu. Kad nks tuvk, droi vien daudzi lgs pamaint.

Dalbnieks
23.03.2018 12:48

Vai ilko ir lietas kurs par to, kas obrd dars me? obrd trase galgi nav braucama, nedomju, ka 14. bs labk!

JT
19.03.2018 08:27

Balou trase ir izncinta :( Pamatgi izzts viss, zari nav savkti, trase nav braucama, kur nu vl vispr sazmt tacias. Latvij vietu trkst kur zt vai kds iemesls tam rprtam?

2018. gada sezonas datumi
22.11.2017 15:17

Kasis
09.10.2017 23:14

Paldies par foro paskumu,jau kuro gadu!
Veiksmi,ceru tiksimies nkamgad! :)


20.09.2017 11:24

Labdien,
S3, Nr 212 pareizais vrds ir Elna. Paldies!

Vlad T
19.09.2017 07:41

19.09.2917
07:41
No results.

Sandra
18.09.2017 19:10

Gaidu rezulttus.

Janis
18.09.2017 11:52

Rezultti nebs oreiz?

Ansis
18.09.2017 09:56

Jni, Balou trasei lkumoti singletrack t vai t ir prsvar; t trase nekad neprvrtsies par "granteu braucienu".
Jauns cilpias neveiklums slpjas tur, ka ldzen viet ir jbremz, un tiek izsistas bremzanas bedres. Mea augsnes segumu ar l. Uzemt lielku trumu maz taisn gabali (ja ts cilpias nav), kas dod priekrocbu laik, ar ir braukanas meistarbas un labkas fizisks kondcijas demonstrjums.

Janis
17.09.2017 22:49

Es gan nepiekritu Ana teiktajam, tras ir diezgan pietiekami vietas kur apdzt un taisni maukt visi mk. T vieta ir tehniska un tiei tpc interesanta, it sevii lkums ar to negatvo slpumu. Tas ir kross nevis kaut kds granteu brauciens.

Juris
17.09.2017 13:16

Ansi, paldies par veselgo kritiku. 8.oktobr o trases vietu sakrtosim korektai un tehniskais braukanai.

Morze
17.09.2017 13:00

emot vr, ka 7. oktobr notiks SEB MTB maratona 8. posms Mrup, velokrosa 5. posms tiek prcelts uz 8. oktobri!

Kasis
17.09.2017 10:46

Man viss patika. Ar trase,kura k parasti ir diezgan patkama braukanai.
Dvaini,ka dalbnieku tik maz. Apdzt pat nav ko...
Paldies organiztjiem!

Ansis
16.09.2017 21:44

Man vecums ir 45+, un es Baloos piedalos jau vairk k 10 gadus. Gribju veltt konstruktvu kritiku vienam jaunam trases elementam.
Ttad rsojam augstsprieguma lnijas lielo stigu jau virzien atpaka. Nogrieamies pa kreisi uz lielo ceu, pa to pris lkumi kdos 60 m, tad grieam no t nost pa labi vienreiz, un tlt vl pa labi, lai pieveiktu mazu, bet stvu kpumiu. No kpumi pa pris lkloiem lej, un tad agrk sekoja taisnais gabali smilu stigai pri. Tagad tur bija izveidots vl viens uis starp kokiem pa labi un atpaka.
Ko ar to zaud? su taisnti, kur bija iespjams apdzt, ar lielku trumu prbraucot pri stigai. Ko vinn? Neko! Ir sancis vl viens (neizdevies) tehnisks braukanas elements ar izdauztm bremzanas bedrm un negatvu slpumu pc as pagrieziena. Domju, gandrz visi piekrits, ka singletrack tacias ar straujiem griezieniem trases pirmaj pus jau bija prprm.
Gribtos, lai jaunievestie trases elementi sekmtu apdzanas iespjas, nevis bremzanas bedru radanu ldzen viet.

Janis
13.09.2017 14:27

J ta btu labak

Matss
14.08.2017 09:49

Pievienojos viedoklim, ka 5. posmu vartu prcelt nedu trk vai vlk!

5. posms
20.07.2017 20:59

Nevajadztu pdjo posmu prcelt uz citu nedas nogali, jo taj pa dien notiks SEB MTB 8. posms Mrup. Nkamaj un iepriekj ned nekas liels nenotiks, izemot Pizika kausu.

Ievietot ziņu

autors
ziņa
Drošības jautājums: cik ir 2 reiz 2 ?


Atbalstītāji :

Mario - konditorejas izstrādājumi XS ENERGY BIKRAM Yoga DION Sportlab Baložu vidusskola Autoskola Bergi Svani Daugmales Jāņa bišu medus Teiko kokapstrāde

Rekomendējam :

Baložu velodrošība logo Baložu Bizons logo Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrs