NOLIKUMS
Rīgas rajona Baložu pilsētas

sacensībām velokrosa stafetē „Baložu stafete 2008".

1. Mērķis un uzdevumi.

2. Vieta un laiks.

Sacensības notiek 2008. gada 10. maijā pie Baložu vidusskolas.

3. Sacensību vadība.

Sacensības organizē un vada Baložu pilsētas Sporta iniciatīvu centrs. Sacensību galvenais tiesnesis Juris Žilko (tālr. +371 29472789; e - pasts: info(at)velokross.lv).

4. Dalībnieki un komanda.

4.1. Dalībnieki.

Sacensībās piedalās Baložu pilsētas iedzīvotāji un viesi. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli sacensību laikā un to apliecina ar parakstu pieteikuma anketā. Sacensību organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā. Sacensībās atļauts piedalīties ar visu veidu velosipēdiem.

4.2. Komanda.

Dalībnieki startē komandā, kuru veido 5 dalībnieki. Komandas sastāvs ir pašu dalībnieku brīva izvēle un vienošanās, bet tā atbilst sekojošiem norādījumiem:

Dalībnieki no sava vidus izvēlas vienu komandas pārstāvi, kurš būs komandas kapteinis un pārstāvēs komandu piesakoties un veicot citas formālas darbības.

5. Pieteikšanās un starta kārtība.

5.1. Pieteikšanās.

Organizatori no komandu kapteiņiem pieņems tikai pilnīgi un salasāmi aizpildītas komandu pieteikuma anketas (sk. 1. Pielikums). Dalībnieku pieteikšanās un numuru izsniegšana sacensību vietā no plkst.1700 līdz 1730. Iespējama iepriekšēja pieteikšanās sūtot e - pastu uz adresi: info(at)velokross.lv. Komandas kapteinis piesakoties, iesniedz visu komandas dalībnieku parakstītu anketu, veic dalības maksu un saņem savas komandas dalībnieku numurus ar stiprinājumiem.
Pieteikuma anketa (MS Word dokuments)

5.2. Starta kārtība.

Komandu dalībnieki startē individuāli pa etapiem (kopā 5 etapi), secīgi viens pēc otra. Starts pirmā etapa dalībniekiem plkst. 1800. Dalībnieku sadalījums pa etapiem ir atbilstoši to pieteikuma anketā norādītajam. Vienlaicīgi trasē var atrasties tikai viens konkrētās komandas dalībnieks.

5.3. Etapu maiņas kārtība.

Dalībnieku etapu maiņa notiek speciāli norobežotā maiņas zonā. Pirmā līdz ceturtā etapa dalībnieki stafetes nodošanu veic tikai maiņas zonā nākamā etapa dalībniekiem uzsitot ar roku. Stafeti nodevušiem dalībniekiem sacensības ir beigušās un viņu pienākums ir pēc iespējas ātrāk atbrīvot maiņas zonu. Piektā etapa dalībnieks vairs neiebrauc norobežotājā maiņas zonā, bet gan iebrauc finiša koridorā un finišē.

6. Distance.

Dalībnieki distancē brauc pa marķētu ceļu, taku vai apvidu un turas iespējami tuvāk marķējuma lentām. Vietās, kur trases marķējums ir abās pusēs, dalībniekiem obligāti jābrauc starp marķējuma lentām. Vietās, kur trases izbraukšanu regulē tiesnesis, dalībniekiem jāievēro tiesneša norādījumi. Aizliegts patvaļīgi saīsināt distanci, bojāt marķējumu. Katra etapa dalībniekam jānobrauc tikai viens trases aplis.

7. Vērtēšana un rezultāti.

Komandas izcīnīto vietu nosaka pēc attiecīgās komandas pēdējā (piektā) etapa dalībnieka finiša. Par sacensību uzvarētāju kļūst komanda, kuras visi dalībnieki veikuši tiem atbilstošo distanci, nav diskvalificēti un pēdējā etapa dalībnieks pirmais sasniedzis finišu. Tālākās vietas secīgi izcīna pārējās komandas, kuru visi dalībnieki veikuši tiem atbilstošo distanci, nav diskvalificēti un pēdējā etapa dalībnieks sasniedzis finišu.

8. Īpaši noteikumi.

9. Apbalvošana.

Komandas, kuras izcīnījušas 1. - 3. vietu apbalvo ar kausiem, diplomiem, naudas prēmijām un sponsoru balvām. Tiek apbalvoti visi komandas dalībnieki. Ja kopējais komandu skaits pārsniedz 15 komandas, sacensību rīkotāji, pēc savām iespējām, var apbalvot arī zemāku vietu ieguvušās komandas un to dalībniekus. Apbalvošana norisinās sacensību vietā ap plkst. 2000.

10. Dalības maksa.

Komandas dalības maksa 20,- Ls. Dalības maksa ietver dalību sacensībās, dalībnieku numurus, citus sacensību organizatoru nodrošinātos servisus.

11. Naudas prēmijas.

Naudas prēmijas tiek izmaksātas saskaņā ar zemāk esošo tabulu vienam no komandas izvēlētam pārstāvim, tam uzrādot personas kodu no personu apliecinoša dokumenta.

Komandas izcīnītā vieta

Naudas prēmijas apmērs visai komandai kopā, LVL

1. vieta

2. vieta

3. vieta

100,00

75,00

50,00

12. Izdevumi.

Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Baložu pilsētas Sporta iniciatīvu centrs, sponsori un dalības maksas.

13. Izmaiņas sacensību nolikumā.

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Izmaiņas tiek publicētas Internetā pēc adreses: www.velokross.lv. Informāciju var saņemt pa tālr. +371 29472789 vai sūtot e?pastu: info(at)velokross.lv.

Sacensību dienā nolikuma aktuālā redakcija tiek izvietota uz informācijas dēļa un dalībnieks pats ir atbildīgs par iepazīšanos ar nolikumu un tā ievērošanu.

14. Pretenzijas.

Dalībnieku pretenzijas par sacensību tiek pieņemtas rakstveidā sacensību dienā līdz plkst. 2000.

Atbalstītāji :

Mario - konditorejas izstrādājumi Latvijas aptieka BIKRAM Yoga DION Sportlab Baložu vidusskola Autoskola Bergi Svani Daugmales Jāņa bišu medus Teiko kokapstrāde

Rekomendējam :

Baložu velodrošība logo Baložu Bizons logo Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrs