N O L I K U M S

RĪGAS RAJONA

2008.gada SPORTA SPĒLĒM

RITEŅBRAUKŠANAS KROSĀ

1. Laiks un vieta.

Sacensības notiek 2008. gada 13. maijā Baložos pie Baložu vidusskolas Skolas ielā 6. Pieteikumu precizēšana no plkst. 18:00 līdz 18:30. Iepazīšanās ar distanci no plkst. 18:30 - 19:00. Starts plkst.19:00. Apbalvošana ap plkst. 21:00.

2. Spēļu vadība.

Sacensības organizē Rīgas rajona Sporta iniciatīvu centrs kopā ar Baložu pilsētas domes SIC.

Galvenais tiesnesis Juris Žilko (Baloži, 29472789)

3. Dalībnieki

Dalībnieku vecums - 1992. gadā dzimuši un vecāki. Dalībnieku skaits komandā neierobežots, neatkarīgi no dzimuma.

Sacensībās piedalās Rīgas rajona attiecīgās pilsētas, pagasta un novada iedzīvotāji (deklarētā dzīvesvieta), kā arī pamatdarbā strādājošie (ar nodokļu grāmatiņu) un LUR reģistrēto sporta klubu un biedrību, kuru juridiskā adrese ir attiecīgās pašvaldības teritorijā, biedri.

No katras pilsētas, pagasta un novada drīkst pieteikt vienu komandu.

Komandu ieskaitē vērtē 6 labāko rezultātu punktu summu.

Dalībnieku vecums - sākot ar 1992.dzimš.g. Sacensības notiek 6 vecuma grupās :

1. vecuma grupa līdz 25 gadu vecumam - t.i., 1992. - 1984.dzimš.gadi;

2. vecuma grupa līdz 35 gadu vecumam - t.i., 1983. - 1974.dzimš.gadi;

3. vecuma grupa līdz 45 gadu vecumam - t.i., 1973. - 1964.dzimš.gadi;

4. vecuma grupa līdz 55 gadu vecumam - t.i., 1963. - 1954.dzimš.gadi;

5. vecuma grupa līdz 65 gadu vecumam - t.i., 1953. - 1944.dzimš.gadi;

6. vecuma grupa virs 65 gadu vecumam - t.i., 1943.gadā dzimuši un vecāki.

4. Sacensību distance

Distances garums visiem dalībniekiem vienāds, aptuveni 5 km. Distanci veido stigas, meža ceļi un taciņas. Distance marķēta ar sarkanbaltām marķējuma lentām. Sarežģītākie distances posmi dabā atzīmēti ar uzmanības -!!!- zīmēm.

5. Vērtēšana

Punktu tabula individuālo rezultātu vērtēšanai :

1.vieta 30 p.

2.vieta 28 p.

3.vieta 26 p.

4.vieta 24 p.

5.vieta 23 p.

6.vieta 22 p. u.t.t. pa 1 punktam mazāk.

27.vietai un tālākajām vietām 1 punkts.

Komandu vērtējumā katrai komandai tiek vērtēti punkti par labākajiem 6 individuālajiem rezultātiem.

Augstāku vietu saņem komanda, kurai ir lielāka punktu summa.

Vienādas punktu summas gadījumā augstāka vieta tiek piešķirta tai komandai, kurai vairāk 1., 2., 3., u.t.t izcīnīto individuālo vietu.

6. Apbalvošana.

1.-3.vietu ieguvējas komandas apbalvos ar sporta kausiem un diplomiem.

1.-3.vietu ieguvējus dalībniekus vīriešus un sievietes katrā vecuma grupā apbalvos ar sporta medaļām.

7. Sacensību finansējums.

Visus izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, tiesnešu apmaksu un apbalvošanu nodrošina Rīgas rajona Sporta iniciatīvu centrs saskaņā ar izdevumu tāmi.

Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku piedalīšanos sacensībās sedz komandējošā organizācija vai paši dalībnieki.

8. Pieteikumi.

Obligāta iepriekšējā pieteikšanās līdz 7. maijam. Iepriekšējie pieteikumi, kuros jānorāda dalībnieku vārds, uzvārds, dzimšanas gads, jāiesniedz Rīgas rajona SIC personīgi vai pa fax 7283474, vai e-pastu livija(at)rrp.lv ((at) vietā e-pasta zīmīte), vai pa tālruni 7281123 līdz 7. maija plkst.14.00.

Sacensību centrā pieteikumu precizēšana no plkst. 18:00 līdz 18:30.

Pieteikumi ir jāapstiprina pagasta padomes, pilsētas vai novada domes priekšsēdētājam vai priekšsēdētājai ar parakstu un zīmogu. Pieteikumā ir jābūt ārsta vīzai vai paša dalībnieka parakstam par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensībām. Dalībniekiem, kuru vecums nav sasniedzis 18 gadus, veselības stāvokļa atbilstība sacensībām ir jāapstiprina ar ārsta parakstu.

9. Īpaši noteikumi.

Dalībnieku diskvalificē par:

Atbalstītāji :

Mario - konditorejas izstrādājumi Latvijas aptieka BIKRAM Yoga DION Sportlab Baložu vidusskola Autoskola Bergi Svani Daugmales Jāņa bišu medus Teiko kokapstrāde

Rekomendējam :

Baložu velodrošība logo Baložu Bizons logo Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrs